cevaplı bilmeceler

Cevaplarıyla en güzel çocuk bilmeceleri...

matematik ile ilgili bilmeceler

Cevapları görmek için bilmeceye, göremiyorsanız soru işaretine tıklayın.

? Bir kalem ve bir silginin toplam fiyatı 110 TL. Kalem, silgiden 100 TL daha pahalı olduğuna göre her biri kaçar liradır? bilmecesitesi.com

Kalem 105 TL, silgi 5 TL

? Bir tüccar, sattığı mala %10 zam yapar. Ancak zamdan sonra satışlar düşmeye başlar. Fiyatı, yeni fiyatın %10 altına çeker. İlk duruma göre kârda mıdır, zararda mıdır? bilmecesitesi.com

%1 zarardadır.

? Aşağıdaki üç topu alarak denklemi eşitleyebilir misiniz?
Aşağıdaki üç topu alarak denklemi eşitleyebilir misiniz?
bilmecesitesi.com

13 + 11 + 6 = 30 Bilgi: Çözüm, 6 için 9'u döndürmeniz yeterlidir.

? Şekilde hesaplama yapılırsa Kupa'nın değeri kaçtır?
Şekilde hesaplama yapılırsa Kupa'nın değeri kaçtır?
bilmecesitesi.com

5 olmalıdır. Şöyle ki;
3 yatak 30 ise bir yatak: 10
2 yatak, 1 otobüs 40 ise otobüs:20
1 yatak, 2 otobüs, 2 kupa 60 ise
kupa:5 olur ;)

? Çıktıkça çoğalır indikçe azalır. Söyle bakalım bu nedir? bilmecesitesi.com

sayılar

? Ali ile Veli 100 metre yarışı yapıyorlar. Ali, Veli'yi 5 metre farkla geçiyor. Yani Ali yarışı bitirdiğinde Veli 95. metrededir. Tekrar yarışmaya karar veriyorlar. Fakat bu sefer Ali, başlangıç çizgisinden 5 metre geriden başlıyor. Aynı hızla koştuklarını kabul edersek bu yarışı kim kazanır? bilmecesitesi.com

Ali, Veli'ye 95. metrede yetişeceğinden, son 5 metreyi, hızlı olan Ali önde bitirir.

Doğru cevaplarıyla matematik ile ilgili bilmeceler

? 2 - 8 - 18 - 32 - 50 - ? bilmecesitesi.com

72 (Genel terim:2n²)

? Doktoruz size 3 hap verir ve bunları yarımşar saat arayla almanızı tavsiye ederse, ilaçların tamamını bitirmeniz ne kadar sürer? bilmecesitesi.com

İlaçlar 1 saat içinde biter. Aceleyle işlem yaptıysanız, 3 ile yarım saati çarpıp 1,5 saat derseniz sorunun tuzağına düşersiniz. Biraz düşünmeniz yeterli. Diyelim ki ilk hapı saat 11.00'da aldınız. İkinci hapı 11.30’da, üçüncü hapı da 12.00’da almanız gerekir.

? 2,4,5,9 Litrelik Kaplarınız Var. Bunlardan 9 Litrelik Olanı Su İle Dolu.
Bu 9 Litrelik Suyu En Az Hamlede 3 Litrelik Üç Parçaya Bölün.
bilmecesitesi.com

6 hamlede şu şekilde bölünebilir:

9 5 4 2
----------
0)9 0 0 0
1)5 0 4 0
2)3 0 4 2
3)3 2 4 0
4)3 5 1 0
5)3 3 1 2
6)3 3 3 0

? Soru işareti yerine ne gelmelidir
3 5 6 8 14 18 21 ?
bilmecesitesi.com

Sayıların rakam değeri 1 artarak devam etmektedir.
3=Üç-2
5=Beş-3
6=Altı-4
8=Sekiz-5
14= On Dört-6
18=On Sekiz-7
21=Yirmi Bir-8
?=..-9
?=Yirmi Dört-9
Cevap:24

? ? Yerine ne yazılmalıdır.

OK + AK = 13
ŞT + KM = 13
MT + EM = 13
pi + pr = 8
sı + ci = 8
ça + ca = 8
NN + pe = ?
bilmecesitesi.com

Soru işaretinin yerine 8 gelmelidir.
Çünkü:
Ocak (1) + Aralık (12) = 13
Şubat (2) + Kasım (11) = 13
Mart (3) + Ekim (10) = 13
Pazartesi (1) + Pazar (7) = 8
Salı (2) + Cumartesi (6) = 8
Çarşamba (3) + Cuma (5) = 8
Nisan (4.ay) + Perşembe (4.gün) = 8

? 1'den 9'a Kadar Olan Rakamları Boşluklara Yerleştirerek Eşitliği Kurun. Bütün Rakamlar Yalnıca Bir Kez Kullanılacaktır. İşlemler Soldan Sağa Teker Teker Yapılacak(Matematik İlkelerine Uyulmayacak).Soldan Sağa Devam Eden Her İşlemin Sonucu Bir Tam Sayı.
__-__/__+__/__+__/__x__-__=72
bilmecesitesi.com

8 - 2 / 3 + 6 / 4 + 9 / 1 x 7 - 5 = 72

? 0'dan 14'e sayılar, şu üç gruba ayrılmış:

Grup A: 0, 3, 6, 8 ve 9.
Grup B: 1, 4, 7, 11 ve 14.
Grup C: 2, 5, 10, 12 ve 13.
Buna göre 15, 16 ve 17 hangi gruplara dahil edilmelidir?
bilmecesitesi.com

Sayılar şu şekilde gruplanmış:
Grup A: Yalnızca eğri çizgilerle yazılan sayılar.
Grup B: Yalnızca düz çizgilerle yazılan sayılar.
Grup C: Hem eğri hem düz çizgilerle yazılan sayılar
Buna göre 15,16 ve 17, sırasıyla C,C ve B gruplarına aittir.

? Manavın iki kefeli bir terazisi ve 4 adet farklı ağırlığı var.O, bunlarla 1 kilodan 40 kiloya kadar herşeyi tartabiliyor.Manavın elindeki 4 farklı ağırlık nelerdir? bilmecesitesi.com

Bu dört ağırlık:
1,3,9 ve 27 kiloluk ağırlıklardır.

? BİR, ÜÇ, BEŞ, SEKİZ, ONÜÇ, ?
? yerine ne yazılmalıdır.
bilmecesitesi.com

Birinci terim hariç her terim, kendinden önceki terimlerin hepsinde toplam kaç harf olduğunu veriyor.
Buna göre cevap, ONYEDİ.

? Bu dizideki kurala göre soru işareti kaç olmalıdır
2,8,6,4,4,7,?,9
bilmecesitesi.com

Bu dizideki kurala göre soru işareti kaç olmalıdır
Sorudaki HARF sayıları yazılmıştır. Cevap kaç=3 tür.

? 3x3 Lük Bir Kutunun İçine 1'den 9'a Kadar Sayıları Öyle Yerleştirin Ki Çapraz,yan,yukarı-aşağı Sayıların Toplamı 15 Olsun(Lütfen Sayıları Bir Kez Kullanın) bilmecesitesi.com

6 1 8
7 5 3
2 9 4

? 8 tane 8 sayısı ile işlem yaparak 1000 sayısını elde edin bilmecesitesi.com

888+88=976
8+8+8=24
876+24=1000

? Öyle bir sayı söyleyin ki rakamlarının çarpımı o sayının yarısı olsun bilmecesitesi.com

36

Diğer Bilmece Sayfaları

[1]23456

Bir bilmece veya yorum paylaşın.

Bilmecenin cevabını yazınız.

  

matematik ile ilgili bilmeceler